CIMCO Probing online kursus / Webinar

Tirsdag d. 12/12 2023 fra kl. 13-14 inviterer vi alle interesserede til et online kursus og demonstration af CIMCO Probing. Se link nedenfor.

CIMCO Probing er udviklet af CIMCO og er et integreret add-on til Mastercam, som gør det muligt at programmere CNC-prober fra forskellige brands, som Renishaw, Blum-Novotest og Heidenhain, direkte i Mastercam.

Med CIMCO Probing kan du programmere prober ud fra den samme CAD-model, som du bruger til værktøjsbaner og andre Mastercam-operationer. Du kan også visualisere og kontrollere alle probebevægelser med Mastercam’s Backplot, Verify og Maskinsimulering.

CIMCO Probing er enkelt at bruge og kan hjælpe med at forbedre kvaliteten af dine emner, øge produktiviteten og reducere opsætningstiden.

På online kurset vil vi gennemgå følgende:

  • Gennemgang af CIMCO Probing samt seneste nye funktioner
  • Opsætning af værktøj (Renishaw) samt opsætning i Mastercam
  • Anvendelse af Workpiece Alignment, Datum, Inspection og Surface
  • Se på hvilke muligheder og fordele CIMCO Probing giver
  • Svare på spørgsmål

Kursuslink

Kurset afholdes som et videomøde via Microsoft Teams. Benyt linket herunder for at få adgang og kom gerne på lidt inden kl. 13, hvor vi begynder.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDJlNWYxNjEtYWI2Yy00OGJmLTk1NTctY2NmOGUyY2RmNzIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1be8c6b-5742-4977-b363-814b1c99b61b%22%2c%22Oid%22%3a%22f92f1920-a8fb-4949-aa8c-cda65718a1fb%22%7d

Mere information

På hjemmesiden probing.com kan du læse meget mere om CIMCO Probing, se videoer m.m.

Vi glæder os til at se dig på tirsdag.