Kurser med tilskud

CIMCO A/S udbyder tilskudsberettigede CAD/CAM kurser i samarbejde med NEXT Uddannelse København og Skive College.
Bemærk: I øjeblikket udbydes kun kurser fra Skive College.

Et kursus tilpasses altid deltagernes niveau og dækker følgende områder (fag). Se beskrivelser længere nede.

CAM fræsning (2D)Fagnummer: 47443
CAM fræsning (2D) på CAD-filer Fagnummer: 47444
CAM fræsning (3D)Fagnummer: 47445

Kursustilmelding

I vores Kursuskalender for 2020 kan du se, hvornår der afholdes kurser på henholdsvis Københavns- og Skive College. Et kursus forløber over fem dage.

Se Kursuskalender for 2020 – Skive College

Kurserne ovenfor er alle samlet under “CAM bearbejdning – Åbent værksted – Mastercam”.

Virksomheder skal selv tilmelde deres elever via hjemmesiden www.efteruddannelse.dk. Hver kursus har sit eget Fagnummer, som du kan se ovenfor. Når du er kommet ind på siden, skal du blot søge på det Fagnummer du ønsker at tilmelde en elev på, og herefter vælge tid og sted.

Alle virksomheders administrator har modtaget login (digital signatur/NEMid) til de offentlige hjemmesider, som skal benyttes for at tilmelde en kursist. Det er også via efteruddannelse.dk, at der efterfølgende kan søges VEU- og befordringsgodtgørelse.

Tilmeld nu på www.efteruddannelse.dk

Oplever du problemer med tilmeldingen, kan du henvende sig til Skive College på telefon: 9914 9216 – eller NEXT Uddannelse København på telefon: 3586 3286.

Pris

Lovbefalet deltagerbetaling på kr. 124,- pr. kursusdag (for beskæftigede, 2019 sats).

Lovbefalet fuld deltagerbetaling for deltagere med videregående uddannelse (kontakt skolen). For ovennævnte kurser svarer det til kr. 3.651,- (2019 prisniveau) pr. kursus.

Ledige samt personer i arbejdsfordeling skal kontakte deres A-kasse/Jobcenter i kommunen før tilmelding.

Tilskudsmuligheder

Der ydes følgende godtgørelser ifm. kurserne:

Løntabsgodtgørelse på kr. 871,00 pr. kursusdag. (2019 sats)
Transportgodtgørelse på kr. 0,99 (2019 sats) pr. km ud over 24 km pr. dag. (dog udbetales ikke beløb under kr. 32,00)

Tid og sted

Indkvartering kan ske fra første kursusdag mellem kl. 07.00 og 08.00. I tilfælde af store transportproblemer vil der evt. kunne dispenseres herfra, således at indkvartering kan ske allerede aftenen før. Kontakt da venligst skolen. Ved indkvartering er inkluderet overnatning og morgenmad. Frokost, aftensmad, natmad samt kaffe og anden drikkelse skal tilkøbes.

Adresser og kort kan ses under kursusbeskrivelsen på efteruddannelse.dk

Beskrivelser

CAM fræsning (2D)
Fagnummer: 47443
Varighed: 5,0 dage

Deltageren kan ved brug af linjer, cirkler og punkter konstruere emnegeometri i CAM-systemet. Deltageren kan anvende editeringsmulighederne (trim, transformér, rotér) til justering af konstruerede emnegeometrier. Deltageren kan generere værktøjsbaner, simulere bearbejdning og postprocesse program til CNC-maskine. Deltageren kan importere CAD-parter i et CAM-program og placere disse korrekt i koordinatsystemet.

CAM fræsning (2D) på CAD-filer
Fagnummer: 47444
Varighed: 5,0 dage

Deltageren kan importere filer fra et 2D CAD-system til CAM-systemet, udføre verifikation samt rette fejlgeometri. Endvidere kan deltageren anvende CAM-systemets editeringsmuligheder (eks. trim, transformer, roter) til klargøring af emnegeometri til bearbejdning herunder indlægge korrekte bearbejdningsdybder (Z-akse). Deltageren kan vælge korrekte bearbejdningsdata, simulere værktøjsbaner, postprocesse til færdigt CNC-program samt overføre og teste programmet på en CNC fræsemaskine. Endelig kan deltageren identificere minimum radius for bearbejdningsværktøjer samt fastlægge korrekte bearbejdningsdata til den valgte 2D geometri under hensyn til emnets stivhed og maskinstabilitet.

CAM fræsning (3D)
Fagnummer: 47445
Varighed: 5,0 dage

Deltageren kan importere 3D CAD-konstruktioner (partsfiler) til CAM-system. Endvidere kan deltageren ud fra max. 3 valgte akser vælge korrekte bearbejdningsmønstre (værktøjsbaner) samt bearbejdningsdata samt fremstille og afprøve enkle 3D volumenmodeller på en CNC maskine.