Maskinsimulering – direkte i CIMCO Edit

CIMCO Maskinsimulering er et nyt add-on til CIMCO Edit, som hjælper med at beskytte bearbejdningsmaskiner mod fejl og kollisioner – som i værste fald kan medføre høje omkostninger.

Ved at muliggøre simulering af gængse typer bearbejdningsmaskiner i et virtuelt miljø, kan bevægelser mellem maskine, værktøj, holdere, fixturer og perifere enheder (f.eks. robotter) tages i betragtning, således at kollisionsfri bearbejdning sikres. Dermed kan NC-programmer hurtigt og løbende testes af programmøren på kontoret, fremfor på maskinen, hvilket sikrer at emner bearbejdes korrekt første gang og ofte med kortere bearbejdningstid.

I praksis kan simuleringen gennemkøres i flydende tempi og tages ned i slow-motion når kritiske dele skal observeres. Zoom in/ud og navigér i 3D eller gennemgå simuleringen trinvist for at analysere de indbyrdes forbundne bevægelser mellem maskine, værktøj, holdere, fixturer og perifere enheder. Hvis en kollision opstår vises dette med en tydelig angivelse af, hvad der forårsager kollisionen.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om det nye add-on.