Kurser med tilskud

CIMCO A/S udbyder tilskudsberettigede CAD/CAM kurser i samarbejde med NEXT Uddannelse København og Skive Tekniske Skole.
Bemærk: I øjeblikket udbydes kun kurser fra Skive Tekniske Skole.

Et kursus tilpasses altid deltagernes niveau og dækker følgende områder (fag). Se beskrivelser længere nede.

CAM fræsning (2D)Fagnummer: 47443
CAM fræsning (2D) på CAD-filer Fagnummer: 47444
CAM fræsning (3D)Fagnummer: 47445
CAM fræsning med dobbeltkrumme overfladerFagnummer: 47446
CAM fræsning, flerakset bearbejdningFagnummer: 47447

Kursustilmelding

I vores Kursuskalender for 2018 kan du se, hvornår der afholdes kurser på henholdsvis Københavns- og Skive Tekniske Skole. Et kursus forløber over fem dage.

Se Kursuskalender for 2018 – Skive Tekniske Skole

Virksomheder skal selv tilmelde deres elever via hjemmesiden www.efteruddannelse.dk. Hver kursus uge har sit eget såkaldte Kvik nr. Når du er kommet ind på siden, skal du blot søge på det Kvik nr. du ønsker at tilmelde en elev på, og herefter vælge tid og sted.

Alle virksomheders administrator har modtaget login (digital signatur/NEMid) til de offentlige hjemmesider, som skal benyttes for at tilmelde en kursist. Det er også via efteruddannelse.dk, at der efterfølgende kan søges VEU- og befordringsgodtgørelse.

Tilmeld nu på www.efteruddannelse.dk

Oplever du problemer med tilmeldingen, kan du henvende sig til Skive Tekniske Skole på telefon: 9914 9216 – eller Københavns Tekniske Skole på telefon: 3586 3286.

Pris

Lovbefalet deltagerbetaling på kr. 122,00 pr. kursusdag (for beskæftigede, 2014 sats).

Lovbefalet fuld deltagerbetaling for deltagere med videregående uddannelse (kontakt skolen). For ovennævnte kurser svarer det til kr. 3.197,25 (2014 prisniveau) pr. kursus.

Ledige samt personer i arbejdsfordeling skal kontakte deres A-kasse/Jobcenter i kommunen før tilmelding.

Tilskudsmuligheder

Der ydes følgende godtgørelser ifm. kurserne:

Løntabsgodtgørelse på kr. 662,00 pr. kursusdag. (2015 sats)
Transportgodtgørelse på kr. 1,03 (2015 sats) pr. km ud over 24 km pr. dag. (dog udbetales ikke beløb under kr. 32,00)

Tid og sted

Indkvartering kan ske fra første kursusdag mellem kl. 07.00 og 08.00. I tilfælde af store transportproblemer vil der evt. kunne dispenseres herfra, således at indkvartering kan ske allerede aftenen før. Kontakt da venligst skolen. Ved indkvartering er inkluderet overnatning og morgenmad. Frokost, aftensmad, natmad samt kaffe og anden drikkelse skal tilkøbes.

Adresser og kort kan ses under kursusbeskrivelsen på efteruddannelse.dk

Beskrivelser

CAM fræsning (2D)
Fagnummer: 47443
Varighed: 5,0 dage

Deltageren kan ved brug af linjer, cirkler og punkter konstruere emnegeometri i CAM-systemet samt anvende CAM-systemets editeringsmuligheder (trim, transformer, roter) til at justere konstruerede emnegeometrier til CNC fræsemaskine. Endvidere kan deltageren efterfølgende generere værktøjsbaner, simulere CNC bearbejdning på PC og postprocesse til færdigt CNC-program.

CAM fræsning (2D) på CAD-filer
Fagnummer: 47444
Varighed: 5,0 dage

Deltageren kan importere filer fra et 2D CAD-system til CAM-systemet, udføre verifikation samt rette fejlgeometri. Endvidere kan deltageren anvende CAM-systemets editeringsmuligheder (eks. trim, transformer, roter) til klargøring af emnegeometri til bearbejdning herunder indlægge korrekte bearbejdningsdybder (Z-akse). Deltageren kan vælge korrete bearbejdningsdata, simulere værktøjsbaner, postprocesse til færdigt CNC-program samt overføre og teste programmet på en CNC fræsemaskine. Endelig kan deltageren identificere minimum radius for bearbejdningsværktøjer samt fastlægge korrekte bearbejdningsdata til den valgte 2D geometri under hensyg til emnets stivhed og maskinstabilitet.

CAM fræsning (3D)
Fagnummer: 47445
Varighed: 5,0 dage

Deltageren kan importere 3D CAD-konstruktioner (partsfiler) til CAM-system. Endvidere kan deltageren ud fra max 3 valgte akser vælge korrekte bearbejdningsmønstra (værktøjsbaner) samt bearbejdningsdata samt fremstille og afprøve enkle 3D volumenmodeller på en CNC maskine.

CAM fræsning med dobbeltkrumme overflader
Fagnummer: 47446
Varighed: 5,0 dage

Deltageren kan importere 3D CAD-konstruktioner (partsfiler) til CAM-system. Endvidere kan deltageren ud fra max 3 valgte akser vælge korrekte bearbejdningsmønstre (værktøjsbaner) samt bearbejdningsdata til bearbejdning af dobbeltkrumme overflader samt fremstille og afprøve enkle 3D volumenmodeller på cn CNC maskine.

CAM fræsning, flerakset bearbejdning
Fagnummer: 47447
Varighed: 5,0 dage

Deltageren kan foretage konvertering af data mellem forskellige CAM-systemer, fejlrette på givne emnegeometrier samt foretage aksevalg til specificeret, flerakset bearbejdningsopgave. Endvidere kan deltageren ud fra max 5 valgte akser vælge korrekte bearbejdningsmønstra (værktøjsbaner) samt bearbejdningsdata til produktion på CNC maskine. Deltageren kan via CAM programmere tool-center point (TCP) og manuelt programmere koordinatrotation og nulpunktsforskydning af 4. og 5. akse i CNC fræsemaskine. Endelig kan deltagere med viden om højhastighedsbearbejdningsteknlogiens særlige krav til CNC maskiner, bearbejdningsdata, spåntagende værktøjer, CAM-systemer samt materialer, vudere muligheder for anvendelse af strategier for højhastighedsbearbejdning (High Feed, High Speed, Plunge Feed) samt fremstille og afprøve enkle 3D volumenmodeller på en højhastigheds CNC maskine.